Een luisterend oor, ondersteuning, levenservaring, coaching.

In het kennismakingsgesprek kijken we of ik iets voor jou zou kunnen betekenen en bepalen we hoe we dat gaan doen.
Dat zou een aantal gesprekken kunnen zijn of een volledig coachingstraject.

Tijdens het coachingstraject:

  1. Kijken we terug naar het verleden; wie was ik?
  2. Kijken we naar het heden; wie ben ik?
  3. Kijken we naar de toekomst; hoe wil/kan ik verder?

"Kijken we naar het verleden"

Wie was ik?

"Kijken we naar het heden"

Wie ben ik?

"Kijken we naar de toekomst"

Hoe wil/kan ik verder?
Leidende thema’s tijdens het coachingstraject zullen zijn: geloven, groeien, genieten, gezond leven en liefhebben. Geloof en gebed nemen een centrale plaats in bij de zoektocht naar wat God in jou gelegd heeft. Want als je daar zicht op hebt, kom je als persoon het beste tot je recht.
Het is vaak een kunst om in balans te blijven en een evenwicht te vinden tussen geven-ontvangen, bezig zijn-rust nemen, zorg hebben voor-loslaten van, doen-denken.
Middels gesprekken en opdrachten kun je coaching krijgen om het evenwicht in je leven te (her)vinden.
Deze gesprekken kunnen bij mij thuis plaats vinden of op een, door ons samen, afgesproken plaats.

Al eerder noemde ik TotalBalance.
Een netwerk van coaches, verspreidt over het hele land, zijn hieraan verbonden; ook evenwicht-coaching maakt deel uit van dat netwerk.
Wij ontmoeten elkaar regelmatig voor bijscholing, intervisie en contact.
Zo kunnen wij van elkaar leren en daar gebruik van maken in onze begeleiding van mensen.
Hier kun je meer lezen over TotalBalance