Tarieven

Het eerste kennismakingsgesprek is kosteloos; we maken dan kennis met elkaar en bespreken de gang van zaken voor het vervolg. De kosten van de vervolggesprekken zijn 50-75 euro per gesprek (met het bepalen van de kosten houden we rekening met je inkomen). De gesprekken duren 60-75 minuten. Mochten de kosten een probleem zijn, gezien jouw persoonlijke omstandigheden, dan kan dat ook ter sprake worden gebracht.  We kijken dan samen of we tot een goede afspraak kunnen komen. De kosten mogen geen belemmering zijn om een coachingstraject in te gaan.

Evenwicht-Coaching is vrijgesteld van BTW.