Ik stel mij graag voor

Geri Verboom

Evenwicht-Coach met hart voor mensen

Mijn naam is Geri Verboom. Getrouwd, 60 jaar en moeder van 5, reeds volwassen kinderen; we hebben zelfs al 11 kleinkinderen.
In mijn jonge jaren heb ik Theologie gestudeerd omdat het mij bijzonder boeide wat God voor mensen wil betekenen en hoe het pastoraat daarin een rol speelt.
Ik heb veel met jonge mensen opgetrokken, catechese gegeven en gesprekken gevoerd over geloof en leven en hoe je dat met elkaar kunt verbinden. Op dit moment maak ik deel uit van een pastoraal team en begeleid mensen met verschillende geloofs- en levensvragen; mensen van verschillende leeftijden. Ik zie dat als meelopen met mensen in hun leven; luisteren naar dat, wat hen bezighoudt en samen nadenken over hoe de weg verder te gaan. Geen pasklare antwoorden, maar ondersteunen in het zoeken naar de best passende weg.

Om meer persoonlijk en praktisch te kunnen begeleiden heb ik bij TotalBalance de coach training gevolgd en positief afgesloten.

w

In gesprek

Begeleiding in Informele sfeer

Nog vragen over mij? Neem gerust contact op!

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze website of zit je ergens mee? Ik sta altijd met een kop koffie of thee voor je klaar.